گروه فرهنگي قرآني معراج قم

1: گروه فرهنگي قرآني معراج قم

آدرس اینترنتی: http://www.meraj-group.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: تاريخچه، اهداف، برنامه ها، صوتي، موضوعات، در پناه قرآن، ارتباط با ما.

بیشتر ...

گروه تواشيح و مديحه سرايي بين المللي طوبي

2: گروه تواشيح و مديحه سرايي بين المللي طوبي

آدرس اینترنتی: http://www.hamkhani.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: فعاليت گروه و برنامه هاي اجرايي آ نها درمناطق مختلف، درخواست اجرا

بیشتر ...