دانشگاه اديان و مذاهب

آدرس اینترنتی: http://www.urd.ac.ir

زبان ها: فارسی، عربی، انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: معرفي مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، درباره دانشگاه، گروه‌هاى آموزشى، گروه‌هاى پژوهشى، کتاب‌ها، مجلات، مقالات، انتشارات، گفتگوها، نشست‌ها، اخبار اديان، راهنماي پژوهشگران، طرح‌هاي پژوهشي، کتاب‌خانه‌ي تخصصي اديان و بانک صوتي و تصويري