موسسه خيريه فرهنگي مذهبي بيت الرضا(ع) بافق

آدرس اینترنتی: http://www.beitreza.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: درباره موسسه، کاروان پياده حرم رضوي، بخش فرهنگي، مرکز مطالعات وپژوهش، نشريه روايت، کتابخانه و پايگاه هاي مرتبط، تماس با ما