دانشگاه علوم اسلامي اهل‌بيت (ع)

آدرس اینترنتی: http://www.uofislam.net

زبان ها: عربی

پست الکترونیک:

کشور:

چکیده: تاريخچه‌ي حوزه‌ها‌ي علميه (قم، نجف،حله ، کربلا، شام و...)، متن درس‌هاي خارج فقه و اصول از اساتيد حوزه علميه‌ي قم، مقالات و مباحث (در موضوعات قرآن، حديث، فقه، اصول، رجال و...)، کتاب (در موضوعات قرآن، حديث، فقه، اصول، رجال و...)، امکان نقد و بررسي درس‌ و بحث‌هاي مطرح‌شده در اين پايگاه و مشارکت در آن و ...