لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
106ای علمدار ای علمدارسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
107ای علمدار کربلا عباسسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
108ای عمو آب چه شدسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
109ای کودک برادرمسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
110ای کودک شش ماهه بی جرم و تقصیرمسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
111ای مرا از لحظه ی میلاد تاج سر حسین (واحد)سیب سرخی حسینdownloadicon-9
112ای وای علی اصغرمسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
113این اشک بی مقدمه را می خرد حسین (ع)(روضه)سیب سرخی حسینdownloadicon-9
114این حسین کیست که عالم همهسیب سرخی حسینdownloadicon-9
115این دل من عمریه بی قرارهسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
116این دل من عمریه بی قرارهسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
117این صدای غرش قیام شیعه های حیدرهسیب سرخی حسینdownloadicon-9
118این صدای غرش قیام شیعه های حیدرهسیب سرخی حسینdownloadicon-9
119این که حسینی شدم حواله زهراسیب سرخی حسینdownloadicon-9
120این گدایی آبرو را کی بردسیب سرخی حسینdownload-disicon-9