لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
91اهل حرم ز بهر او پریشانسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
92ای ابروی از زلف سیاهسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
93ای اهل حرم میر و علمدار نیامدسیب سرخی حسینdownloadicon-9
94ای اهل حرم میر و علمدار نیامدسیب سرخی حسینdownloadicon-9
95ای اهل حرم میر و علمدار نیامدسیب سرخی حسینdownloadicon-9
96ای برادر تویی ساقی لب تشنگانسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
97ای پدر آمدی کنج ویرانسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
98ای پدر جان بین خرابه شده منزلمسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
99ای تشنه لب حسینسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
100ای حامی کرب و بلا زینب کبریسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
101ای خدا از عطش دلها کباب استسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
102ای دین من دنیای منسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
103ای دین من دنیای من عشق من حسینسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
104ای شریک و من و غم پرور منسیب سرخی حسینdownload-disicon-9
105ای شه تشنه لب من حسینم حسینسیب سرخی حسینdownloadicon-9