لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1آتش عشق تو در سينه سوزان من است (واحد)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
2آخر يه روز پر مي زنم تو آسمون کربلا (زمينه)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
3از آرزوهام بگم (تک)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
4از آرزوهام بگم ۰تک)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
5از الان تو فکر اينم (تک)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
6ازين وضع کوفه (واحد)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
7استاد پيکار اومده (سرود)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
8استاد پيکار اومده (سرود)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
9اسداللهي و شمشير نمي خواهي که (مدح اميرالمومنين (ع))حداديان محمدحسينdownloadicon-9
10السلام علي الارباب (شور)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
11امون امون گرفته بوي غم (واحد)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
12اول فدايي راه ولايت (واحد)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
13اي آروم جونم حسين (ع)(شور)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
14اي جان (شور)حداديان محمدحسينdownloadicon-9
15اي جان (شور)حداديان محمدحسينdownloadicon-9