لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1«محمد بن عبدالوهاب» از منظر علماي اهل سنت ايران!حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
2«محمدبن عبدالوهاب»حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
3«وهابيت» و تکفير فرق مختلف اهل سنت (1)حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
4«وهابيت» و تکفير فرق مختلف اهل سنت (2)حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
5آيا فرقه اي به نام «وهابيت» وجود خارجي دارد؟ (1)حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
6آيا فرقه اي به نام «وهابيت» وجود خارجي دارد؟ (2)حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
7آيا کلمه «ولي»، به معناي خلافت و رهبري مسلمين است!؟حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
8اثبات دروغ بستن وهابيت در استناد به منابع شيعهحسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
9ادله عقلي امامت / انکار رحلت رسول خدا توسط عمر بن خطاب (1)حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
10ادله عقلي امامت / انکار رحلت رسول خدا توسط عمر بن خطاب (2)حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
11ادله عقلي بر اثبات امامت علي (ع) - اثبات امامت علي (ع)حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
12استدلال اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) به «ليله المبيت»؛ در شوراي شش نفرهحسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
13استدلال وهابيت به آيات قرآن براي انکار توسل و پاسخ آنحسيني قزويني سيدمحمدdownloadicon-9
14استغاثه صحابه به رسول خدا (ص) در جنگ‌هاحسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
15استناد شيعه از حديث ثقلين به امامت اهل بيت عليهم السلامحسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9