لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
16آن خدايي که شما را به دو عالم بخشيد ...کرمانشاهي اميرdownloadicon-9
17آه ارباب دلم آتيش گرفتهکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
18اباالفضل ماه کربلا ...کرمانشاهي اميرdownloadicon-9
19ابالفضلم ...کرمانشاهي اميرdownloadicon-9
20ابريه هواي چشمام با غمي که ناتمومهکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
21ابکني يا ابالحسنکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
22ابوالفضل دخيلم ...کرمانشاهي اميرdownloadicon-9
23از امام هشتم من توشه ميخوامکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
24از بلال خواست اذان بگه تا روزگارکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
25از حسن هرکسي که در دل کينه داشت ...کرمانشاهي اميرdownloadicon-9
26از دست کس مرا مگيريدکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
27از سر ني حرف ميزنه نگاه تو ...کرمانشاهي اميرdownloadicon-9
28از گهواره تا گورم تو عشق توکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
29از وقتي که به کام من ...کرمانشاهي اميرdownloadicon-9
30اسم ما رو واسه کربلات مينويسهکرمانشاهي اميرdownloadicon-9