نویسنده
آيت الله العظمى سيد علي سيستانى
آيت الله العظمى لطف الله صافى گلپايگانى
آيت الله العظمي سيدمحمود هاشمي شاهرودي
آیت الله العظمى سید علی سیستانى
آیت الله العظمی امام خمینی
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
آیت الله العظمی سید محمد باقر شیرازی
آیت الله العظمی سیدصادق حسینی شیرازی
آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
آیت الله العظمی سیدمحمد حسینی موسوی زنجانی
آیت الله العظمی سیدمحمود هاشمی شاهرودی
آیت الله العظمی عباس محفوظی
آیت الله محمدرضا نکونام
الویری محسن
اميني عبدالحسين
امینی ابراهیم
امینی عبدالحسین
بذرافشان مرتضی
تهرانی مجتبی
جعفری مراغه ای یعقوب
جعفری یعقوب
حسيني ‌روحاني سيدمحمد صادق
حسینی میلانی سیدعلی
حکيم سيدمحمد سعيد
حیدری سیدکمال
خامنه اي سيدعلي
خسروشاهی سیدهادی
خطيب سيد محمود
خميني سيدروح الله
خمینی سیدروح الله
رحمتي شهرضا محمد
رضوی مرتضی
رضوی مهدی
سبحاني جعفر
سبحانی جعفر
شیخ طبرسی
صدیقی کلیم
طاهایی فاطمه
طباطبایی سیدمحمد حسین
طباطبایی سیدمحمدحسین
طبسی نجم الدین
علم الهدی سیداحمد
علوي گرگاني سيدمحمد علي
فاضل لنکرانی محمد
فاضل لنکرانی محمدجواد
قطب محمد
قمی ابو القاسم
مجلسي محمدباقر
محقق کابلي قربان علي
مدرسی - سیدمحمدتقی
مطهری مرتضی
معرفت محمدهادی
مکارم شیرازی ناصر
نکونام محمدرضا
وحيدخراساني حسين
گرامی محمدعلى
متفرقه
لینک ها